.

Miksi nukutus?

Nukutus hammashoidon ajaksi sopii sinulle, jos

 • jännitys on ylittämätön kynnys
 • pelko on viivästyttänyt hoitoa
 • haluat yhdellä käynnillä paljon hoitotoimenpiteitä
 • suu ja nielu reagoivat herkästi
 • lapsesi pelkää mutta hänet pitää pehmeästi hoitaa

Unexi auttaa aina - klikkaa ja etsi nukutus lähellä sinua:

Kevytnukutus - sedaatio

Kevytnukutus (iv sedaatio), lääkerentoutus, suonilääkitys

 • Sedaatiota kutsutaan monella eri nimellä, joista otsikossa on muutama
 • Sedaatio on yleisanestesiaa kevyempi anestesiaerikoislääkärin antama hoito, jossa potilas on osittain hereillä, mutta pystyy rentoutumaan saadessaan pelot ja kivut lievittävää lääkitystä suoneen
 • Sedaatio on usein käyttökelpoinen vaihtoehto aikuisten lyhyisiin, tyypillisesti 2 tunnin kestoisiin hammastoimenpiteisiin ja se on perinteistä ilokaasuhoitoa tehokkaampi hammaspelon ja jännityksen lääkehoito
 • Kotiutuminen hakijan kanssa on mahdollista yleensä melko pian (30-60 min) hammastoimenpiteen valmistuttua. Anestesialääkärinäsi olen paikalla koko ajan.
 • Mikäli hammashoito kestäisi useamman tunnin, voidaan hampaat hoitaa useammalla sedaatiokäynnillä
 • Pitkissä toimenpiteissä kannattaa myös harkita syvänukutusta (yleisanestesia), jolloin kaikki hampaaat voidaan saada kuntoon yhdellä kerralla
 • Sedaation etuna on edullinen hinta ja suhteellisen nopea saatavuus

Unexi -kevytnukutus (Sedaatio) -hoitoon sisältyy

 • Anestesialääkärin työ (haastattelut, lääkitykset ja valvonta hoitohuoneessa)
 • Kaikki anestesialääkärin käyttämät kipu-, rentoutus- ja varalääkkeet
 • Nesteensiirto-, lisähappi- ja kertakäyttötarvikkeet sekä TENS-hoitolaite
 • Nykyaikaiset, kansainvälistä tasoa olevat hengityksen ja verenkierron valvontalaitteet: EKG, verenpainemittaus, pulssioksimetri, defibrillaattori, hengityshapen ja hiilidioksidin mittari sekä spirometri